مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SAE

Society of Automitive Engineers

انجمن مهندسین خودرو (آمریکا)
SAE
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود