مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SAW

Surface Acoustic Wave

موج های صوتی سطحی
SAW
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود