مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SSA

SMS Server Administrator

شخصی که عنوان مدیر اس ام اس سرور را دارد.
SSA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود