مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف STP

spaning tree protocol

این پروتکل مخصوص سیسکو میباشد
با استفاده از این پروتکل میتوان از ایجاد loop در شبکه های سوئیچ محور جلوگیری کرد .
STP
ارسال نظر

ارسال نظر