مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SNM

Society of Nuclear Medicine

انجمن پزشکی هسته‌ای آمریکا (تأسیس ۱۹۵۴) یک سازمان نیمه دولتی و بزرگ‌ترین سازمان حرفه‌ای آمریکا در زمینه دانش پزشکی هسته‌ای و تصویربرداری مولکولی است.
این انجمن در سال ۲۰۰۷ بیش از ۱۶۰۰۰ عضو داشت و مرکز آن در ویرجینیا قرار دارد.
SNM
ارسال نظر

ارسال نظر