مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SJF

Shortest Job First

در الگوریتم SJF که روشی انحصاری است cpu به پردازشی داده می شود که کمترین زمان اجرا را دارد.در این الگوریتم گرسنگی (starvatoin) وجود دارد.

قحطی زدگی یا گرسنگی برای پردازش های طولانی بوجود می آید زیرا همیشه آخر صف قرار می گیرند.

این زمانبندی عادلانه نیست و نام دیگر آن spn یا shortest process next می باشد.
SJF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود