مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف S4S

Shout For Shout

در اینستاگرام، این عبارت به این معناست که هر کس شما را فالو کرده، شخص مورد نظر شما را هم فالو کند. در حقیقت شما از پیج شخص مورد نظر اسکرین شات می‌گیرید و در پیج خودتان قرار می‌دهید و فالوورهای خود را ترغیب می‌کنید که او را فالو کنند. در مقابل آن شخص همین کار را در مورد شما انجام می‌دهد.
S4S
ارسال نظر

ارسال نظر