مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SIN

Sinus

سینوس (Sin) نوعی تابع مثلثاتی برای یک زاویه است.
نام سینوس از واژه سانسکریت جیوا گرفته شده‌است. این واژه در عربی، به جیب تبدیل شد و پس از ترجمهٔ متون عربی به لاتین، مترجمان که آن را به اشتباه، جَیب (به معنی گریبان، سینه) خوانده بودند، این واژه را به سینوس (به معنی سینه، بغل) برگرداندند.

در مثلث قائم‌الزاویه نسبت ضلع مقابل هر زاویه حاده به وتر را سینوس آن زاویه می‌نامند.
سینوس را در متن‌های عربی و فارسی قدیم «جَیب» می‌نامیدند.
SIN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود