مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SLT

Synchronous Line Terminal

ترمینال همزمان خط ، نوعی سیستم مخابراتی
SLT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود