مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SSTL

Surrey Satellite Technology

ساری ستلایت (SSTL) شرکت فناوری هوافضای بریتانیایی است، که در سال ۱۹۸۵ تأسیس شد.
SSTL
ارسال نظر

ارسال نظر