مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SPIE

Society of PhotoOptical Instrumentation Engineers

اسپای یا اس پی آی ای (انگلیسی SPIE) تاسیس ۱۹۵۵ نام یک جامعه بین المللی حرفه ای در اپتیک و فوتونیک کاربردی است.

این سازمان ۱۶۰۰۰ عضو دارد و هر ساله در رشته های متفاوتی کنفرانس برگزار کرده و ۶ ژورنال علمی منتشر می کند.
SPIE
ارسال نظر

ارسال نظر