مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SRT

Speedy Response Team

تیم واکنش سریع جوانان / مرکز امور جوانان هلال احمر اهواز
SRT
ارسال نظر

ارسال نظر