مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SIADH

Syndrome of Inappropriate Secretion of Antidiuretic Hormone

سندرم ترشح نامناسب هورمون ضد ادراری
SIADH
ارسال نظر

نظرات کاربران

سعید رافزی در 07 اسفند 1398 گفته:
باسلام و تشکر اززحمات برنامه نویسی شما

ارسال نظر