مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SDR

Single Data Rate

قبل از سال 2002 اکثر رایانه‌ها از رم SDR استفاده می‌کردند و می‌توان آنرا نسخه‌ی اصلی نوع SDRAM‌ معرفی کرد که پس از مدتی جای خود را به نوع DDR داد.
SDR
ارسال نظر

ارسال نظر