مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SEAL

Sea, Air, Land

دریا، هوا، زمین (عضو تیم نیروهای ویژه نیروی دریایی ایالات متحده)
SEAL
ارسال نظر

ارسال نظر