مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SPT

Standard Penetration Test

آزمایش نفوذ استاندارد یا به اختصار اِس‌.پی.‌تی (SPT) از بررسی‌های ژئوتکنیکی است که برای نمونه‌برداری از خاک و تعیین مشخصات مکانیکی و مهندسی خاک و چینه‌شناسی مورد استفاده قرار می گیرد. در این آزمایش یک نمونه‌گیر دوکفه‌ای، که در انتهای لوله حفاری نصب شده است با ضربات یک چکش ۶۲۳ نیوتنی به داخل خاک کوبیده می‌شود.
SPT
ارسال نظر

ارسال نظر