مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SDHC

Secure Digital High Capacity

SDHC و SDXC انواع مختلف SD هستند که بر اساس استانداردهای انجمن SD ساخته میشوند.

کارتهای حافظه SDHC در ظرفیت هایی بین 4GB تا 32GB و کارتهای SDXC با ظرفیت های بیش از 32GB تولید میگردند.
SDHC
ارسال نظر

ارسال نظر