مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SAS

Special Air Service

اس.آ.اس (به انگلیسی: S.A.S) مخفف نیروی هوایی ویژه در نیروی هوایی ارتش بریتانیا است.
SAS
ارسال نظر

ارسال نظر