مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SDI

Strategic Defense Initiative

ابتکار دفاع استراتژیک (SDI) یکی از طرح‌های دفاعی ایالات متحده آمریکا در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان بود. این طرح در محافل رسانه‌ای به جنگ ستارگان نیز شهرت یافته بود.

این طرح اقدامی دفاعی در برابر حملات احتمالی موشک‌های دوربرد شوروی سابق بود.
SDI
ارسال نظر

ارسال نظر