مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف S

South

جنوب یا نیمروز یکی از چهار جهت اصلی است. جنوب نقطه مقابل شمال است و ۹۰ درجه با خاور و باختر اختلاف جهت دارد. بطور قراردادی در نقشه‌ها، نقطه یا جهت پایینی نقشه را جنوب می‌نامند.
S
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود