مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SUB

Subtitle

زیرنویس (SUB) نوشتار گفته‌ها یا ترجمه‌ی یک فیلم، مستند، مجموعه تلویزیونی و... می‌باشد که از زبان بیگانه (و برای ناشنوایان و کم‌شنوایان از زبان اصلی) و اصلی گویندگان برنامه نمایشی به صورت متن نوشته شده و معمولاً در زیر نمایشگر ظاهر می‌شود.
SUB
ارسال نظر

ارسال نظر