مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SPM

Sijil Pelajaran Malaysia

SPM مختص اعطای گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه تکمیلی در مالزی است.
SPM
ارسال نظر

ارسال نظر