مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SLIP

Serial Line Internet Protocol

پروتکل خط سري اينترنت (SLIP) و پروتکل نقطه به نقطه (PPP) دو نوع حساب اينترنت هستند که اغلب کاربران اينترنت به آنها روي آوردند. SLIP قديمي تر است. SLIP به شما اجازه ميدهد. که از طريق خط ارتباط سري مانند خط تلفن به فراهم کننده سرويس اينترنت ISP منتقل شويد. PPP که بعد از SLIP توسعه يافت نیز طبيعي سري دارد.
SLIP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود