مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SDD

Sudanese Dinar

دینار سودان (به زبان بومی: دینار سودانی) با کد ایزوی SDD، یکای پول رایج در کشور سودان است. مسئولیت کنترل این یکای پول برعهدهٔ بانک سودان قرار دارد.
SDD
ارسال نظر

ارسال نظر