مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SOS

Silicon On Sapphire

فرآیند ساخت تراشه‌های مجتمع روی لایه‌های سیلیکان و یاقوت کبود.
SOS
ارسال نظر

ارسال نظر