مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SQMI

Square Mile

مابل مربع (sqmi یا mi²)‏ واحد اندازه‌گیری مساحت به مقیاس انگلیسی سلطنتی است. نباید این واحد با کلمه مربع مایل (به انگلیسی: miles square)‏ که بیان کننده توان دو است اشتباه شود. برای مثال ۲۰ مربع مایل می‌شود ۴۰۰ مایل‌مربع (۲۰×۲۰ مایل).
SQMI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود