مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SCA

Shuttle Carrier Aircraft

هواپیمای شاتِل‌بَر (SCA) به هواگردی می‌گویند که برای ترابری شاتل فضایی در جو زمین طراحی شده‌است. هواپیماهای شاتل‌بر آمریکایی امروزه شامل دو بوئینگ ۷۴۷ هستند که سازمان فضاپیمایی آمریکا (ناسا) آن‌ها را تا حد زیادی تغییر داده و طرحشان را مناسب این عملیاتِ ویژه کرده‌است. یکی از آن‌ها مدل ۱۰۰-۷۴۷ و دیگری ۷۴۷ رده ۱۰۰SR (میان‌برد) است

در دوران شوروی آنتونوف آ.ان.-۲۲۵ 'کازاک' همین نقش را برای حمل شاتل بوران ایفا می‌کرد.
SCA
ارسال نظر

ارسال نظر