مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SBA

Small Business Administration

اداره کسب و کار کوچک
SBA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود