مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SLD

Second Level Domain

سلسله مراتب سامانه نام دامنه، یک دامنه سطح دوم (به اختصار SLD) دامنه ای است که بطور مستقیم زیر یک دامنه سطح بالا قرار دارد. برای مثال، در example.com، مقدار example دامنه سطح دومی از دامنه سطح بالای .com می باشد.

دامنه‌های سطح دوم معمولاً به تشکیلاتی که نام دامنه آن با یک ثبت کننده نام دامنه (domain name registrar) ثبت شده است منسوب می شود. برخی از ثبت کننده‌های نام دامنه سلسله مراتبی از دامنه سطح دوم یک دامنه سطح بالا را مطرح می کنند که نشانگر نوع تشکیلاتی است که قصد ثبت دامنه سطح دوم تحت آن وجود دارد.
SLD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود