مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SPQR

Senātus Populusque Rōmānus

مجلس سنا و مردم روم (SPQR) عنوانی است برگرفته از کلمات مخفف شدهٔ لاتین «SPQR» که اشاره به دوران باستان جمهوری روم دارد. این واژه امروزه هم به شکل رسمی به عنوان نشان رسمی شهر رم در زمان امپراتوری رم استفاده می‌شود. از این واژه خلاصه شده در کتیبه‌ها، طومارها، وقف نامه‌ها، بناهای تاریخی و آثار عمومی استفاده می‌گردید. درفش رومی لژیون‌ها نیز به این نشان آراسته بود. استفاده از این نشان مربوط به دورانی است که دولت روم حکومت‌های دیکتاتوری همانند سزار را نداشت و حاکم توسط سنا تعیین می‌گردید. چنین به نظر می‌رسد که این واژه در دوره‌هایی بر روی پول رایج رومی نیز درج می‌گردیده.

عبارت؛ مجلس سنا و مردم روم، در ادبیات سیاسی، حقوقی و تاریخی رومیان به کرات استفاده می‌گردید، سیسرون، خطیب معروف رومی در خطابه‌هایش؛ و تیتوس لیویوس در اثر معروف خودش به نام تاریخ روم (ab urbe condita) از این عبارت استفاده کرده‌اند.
SPQR
ارسال نظر

ارسال نظر