مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SAD

Seasonal Affective Disorder

اختلال عاطفی فصلی یا موسمی (با نام اختصاری SAD) یا افسردگی زمستانی نوعی افسردگی است که با کوتاه‌شدن روزها در فصل پائیز و زمستان سر رسیده و در بهار و تابستان از بین می‌رود.

پرخوابی، پرخوری و کندی روانی و حرکتی از بارزترین ویژگی‌های آن است. به‌هم خوردن متابولیسم ملاتونین از عوامل آن است و قرار گرفتن در معرض نور شدید آن را درمان می‌کند.
SAD
ارسال نظر

ارسال نظر