مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SPA

System and Procedures Association

انجمن سیستم‌ها و رویّه‌ها.
سازمان تخصصی که هدف آن پیشبرد سیستم‌ها و رویه‌های مدیریت پیشرفته از طریق سمینارها ، آموزش تخصصی و تحقیق می‌باشد.
SPA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود