لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 12:26
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مشاهده مخفف ها بر اساس حرف اول آن ها