مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SQIN

Square Inch

اینچ مربع (in۲ یا sqin) از یکاهای مساحت است. هر اینچ مربع دقیقاً برابر است با ۶٫۴۵۱۶ سانتی‌متر مربع یا ۶۴۵٫۱۶ میلی‌متر مربع.

اینچ مربع ممکن است به صورت‌های زیر بیان شود:
square in
sq inches، sq inch، sq in
inches/-۲، inch/-۲، in/-۲
inches^۲، inch^۲، in
inches²، inch²، in²

این یکا بیشتر در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به کار می‌رود.
SQIN
ارسال نظر

ارسال نظر