مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف STN

Station

Stn در آدرس‌ محل که در متون انگلیسی دیده می‌شود، به معنای ایستگاه (Station) هست.
STN
ارسال نظر

ارسال نظر