مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SC

Subcutaneus

زیر جلدی
SC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود