مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SSC

Safe Sane Consensual

این سرواژه تشکیل شده از سه کلمهٔ (Safe & Sane & Consensual)

Safe: به معنای «امنیت»: باید سعی کنیم ریسک‌هایی را که سلامت را تهدید می‌کنند مشخص کرده و از آن‌ها بپرهیزیم.

Sane: به معنای «عاقلانه»: فعالیت‌ها باید در چهارچوب معقول و عقل سلیم انجام بپذیرند.

Consensual: به معنای «مبنی بر رضایت طرفین»: تمامی فعالیت‌ها باید شامل رضایت کامل تمامی افراد درگیر باشد.

توجه داشته باشید، اگرچه اجازه‌نامه قانونی می‌تواند مانع تشکیل دفاعیه‌ای در مقابل مسئولیت کیفری شما در مقابل هرگونه صدمات وارده دررابطهٔ با این اهداف شود، ولی باید بدانید در قانون انگلیس صدمات غیر فیزیکی در گروه آسیب‌های شدید بدنی تعریف شده‌اند.
SSC
ارسال نظر

ارسال نظر