مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SIMBAD

Set of Identifications, Measurements, and Bibliography for Astronomical Data

سیمباد یک پایگاه داده‌های ستاره‌شناسی است. این پایگاه در فرانسه قرار دارد و تا تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۰۷ داده‌های ۳٬۸۲۴٬۱۹۵ جسم آسمانی را درخود داشت.

یک سیارک با نام ۴۶۹۲ سیمباد به نام آن ثبت شده‌است.
SIMBAD
ارسال نظر

ارسال نظر