مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SA

Sexaholics Anonymous

معتادان جنسی گمنام (SA)، یک انجمن جهانی غیرانتفاعی از مردان و زنان برای بهبودی از اعتیاد جنسی (افکار و رفتار اجبارگونه جنسی)، بر اساس اصول دوازده‌گانه (دوازده قدم و ۱۲ سنت) الکلی‌های گمنام (AA) است. SA مخفف عبارت Sexaholics Anonymous است که در فارسی به معتادان جنسی گمنام برگردانده می‌شود.

SA به بهبودی «معتادان جنسی» (Sexaholics) کمک می‌کند. طبق آن‌چه این گروه می‌گوید، یک معتاد جنسی کسی است که برای او «شهوت به یک اعتیاد تبدیل شده است». SA راه حل بهبودی را بدست آوردن هوشیاری جنسی بر پایه ۱۲ گام می‌داند و برای آنان این هوشیاری به معنای نداشتن هرگونه رابطه جنسی با خود (خودارضایی) یا با دیگران، به جز با همسر خود، و همین‌طور پیروزی پیشرونده بر شهوت است.

«در تعریف هوشیاری، ما در مورد افراد خارج از معتادان جنسی گمنام صحبت نمی‌کنیم. ما تنها می‌توانیم دربارهٔ خودمان صحبت کنیم. بنابراین، برای معتاد جنسی که ازدواج کرده، هوشیاری جنسی به معنای نداشتن هیچ‌گونه رابطه جنسی با خود یا با شخصی غیر از همسر خود، و برای معتاد جنسی که ازدواج نکرده، به معنای رهایی از هرگونه ارتباط جنسی است. همچنین برای همه ما، چه مجرد و چه متأهل، هوشیاری جنسی به معنای پیروزی پیش رونده بر شهوت است».

این گروه علاوه بر نشریات معتادان جنسی گمنام، از نشریات انجمن الکلی‌های گمنام نیز به عنوان راهنما جهت کار کردن قدم‌ها بهره می‌برند. در کتاب پایه معتادان جنسی گمنام (با نام «کتاب سفید» هم شناخته می‌گردد) آمده است «معتاد جنسی خودش را از فهم اینکه چه چیزی درست یا غلط است، خارج کرده، او کنترل خود را از دست داده، قدرت انتخاب ندارد، و برای متوقف‌شدن، آزاد نیست.»
SA
ارسال نظر

ارسال نظر