مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SPL

Sound Pressure Level

مقیاس آکوستیکی اندازه گیری انرژی صوت . معمولا با واحد dB spl بیان می شود.
SPL
ارسال نظر

ارسال نظر