مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SCI-FI

Science Fiction

به معنی علمی - تخیلی . برای معرفی فیلمهای سینمایی از این نوع به کار می رود.
SCI-FI
ارسال نظر

ارسال نظر