مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SLR

Synchronous Line Regenerator

تقویت کننده خط همزمان ، نوعی سیستم مخابراتی
SLR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود