مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SRMS

Shuttle Remote Manipulator System

کانادارم (Canadarm) (که با نام‌های (SRMS) و Canadarm 1 نیز شناخته می‌شود) مجموعه‌ای از بازوهای مکانیکی بود که بر روی شاتل‌های فضایی نصب می‌شد تا بار و اجسام خارجی را در طی راهپیمایی‌های فضایی جابجا کند. این ابزار توسط آژانس فضایی کانادا طراحی و ساخته شده بود.
SRMS
ارسال نظر

ارسال نظر