مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف STL

Standard Template Library

کتابخانه استاندارد قالب (STL) یک کتابخانه نرم افزاری برای زبان برنامه نویسی ++C است که بسیاری از قسمت های کتابخانه استاندارد ++C را تحت تأثیر قرار داده است.

کتابخانه استاندارد چهار جزء دارد:
algorithms
containers
functions
iterators

STL مجموعه ای از کلاسهای متداول را برای ++C مانند کانتینرها و آرایه های انجمنی ارائه می دهد که می تواند با هر نوع داخلی و با هر نوع تعریف شده توسط کاربر که از برخی عملیات های ابتدایی پشتیبانی می کند (مانند کپی و انتساب) استفاده شود. الگوریتم های STL مستقل از کانتینرها نیستند ، که به طور قابل توجهی از پیچیدگی کتابخانه می کاهد.

STL با استفاده از الگوها به نتایج خود می رسد. این رویکرد چندشکلی compile-time را ارائه می دهد که اغلب کارآمدتر از چند شکلی سنتی run-time است. کامپایلرهای مدرن ++C تنظیم شده اند تا خطا ها را با استفاده از STL را به حداقل برسانند.

STL به عنوان اولین کتابخانه الگوریتمهای عمومی و ساختارهای داده برای ++C با چهار ایده در ذهن ایجاد شده است: برنامه‌نویسی همگانی ، انتزاع بدون از دست دادن کارایی ، معماری فون نویمان و Value semantics.
STL
ارسال نظر

ارسال نظر