مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SPC

Storm Prediction Center

مرکز پیش بینی طوفان (دولت ایالات متحده)
SPC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود