مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SH-AWD

Super Handling All-Wheel Drive

عبارت SH-AWD در خودرو به معنای ( سیستم چهار چرخ محرک سوپر هندلینگ ) می‌باشد.

SH-AWD
ارسال نظر

ارسال نظر