مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SPECT

Single Photon Emission Computed Tomography

برش‌نگاری یا مقطع نگاری یا توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی یا به اصطلاح اسپکت، روشی است که در علوم تشخیصی در فیزیک پزشکی بویژه پزشکی هسته‌ای کاربرد تحقیقاتی و روزمرهٔ فراوانی دارد.

در این روش از رادیوایزوتوپهایی استفاده می‌شود که ذرات گاما از خود ساطع می‌کنند.

از نمونه دستگاه‌های متداولی که این روش را جهت تصویر برداری به کار می‌برد دوربین گاما و یا دوربین انگر (Anger Camera) را می‌توان نام برد که امروزه در بیمارستان‌ها و نیز در آنکولوژی کاربرد وسیع دارند.
SPECT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود