مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SOS

Ship Our Save

S.O.S مخفف كلمه ship our save به معنی (علامت خطر و درخواست كمك) می باشد.
SOS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود