مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SCTP

Stream Control Transmission Protocol

پروتکل انتقال کنترل جریان در شبکه های کامپیوتری ، پروتکل انتقال جریان یکی از پروتکل های لایه انتقال است، (پروتکل شماره 132) که نقش مشابهی همچون پروتکل های محبوب TCP و UDPایفا میکند . این پروتکل بعضی از ویژگی های هردو را ارائه می دهد : همانند یو دی پی پیام گرا است و مانند تی سی پی ، انتقال به ترتیب پیام ها وکنترل ازدحام را تضمین می کند. این پروتکل نوسط گروه کاری (SIGTRAN) در سال 2000 تعریف شده و و توسط کارگروه TSVWG نگه داری می شود .RFC 4960 پروتکل را تعریف می کند . RFC 3286 نیز مقدمه ای را ارائه می دهد. در نبود پشتیبانی سیستم عامل از پروتکل انتقال جریان (SCTP) این امکان وجود دارد که از زدن تونل SCTP بر روی UDP و همچنین و همچنین از نگاشت فراخوانی API های TCP به SCTP استفاده کرد .

SCTP
ارسال نظر

ارسال نظر