مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SIG

Special Interest Group

SIG اغلب زیرمجموعه‌ای از یک سازمان تخصصی یا کلوپ استفادە‌کنندگان بوده و از اعضائی با علاقه‌های مشترک ، مانند گروهی که علاقه مشترک به «کامپیوترها در پزشکی» دارند تشکیل یافته است.
SIG
ارسال نظر

ارسال نظر